Panel používateľa

Priečky a výstuž podokenných otvorov

Priečky stávame z tvaroviek Termalica o hrúbke 10 alebo 12 cm, obyčajne po postavení nosných obvodových a vnútorných stien. Spojenie priečok s konštrukčnými stenami vykonávame pomocou spojky LP30 s nehrdzavej ocele v počte minimum 4 kusy na úrovni podlažia. Miesto priečok treba určiť už na etape stavania nosných stien, na základe projektovej dokumentácie. Počas murovania konštrukčných stien, pozdĺž prechodu priečok, v každú druhu alebo tretiu škáru vkladáme rovinnú spojku LP30, takým spôsobom aby polová spojky vchádzala do vnútra priečky. Potom počas stavania priečky pridávame tvarovky a spájame stenovou sponou LP 30 pomocou lepiacej malty v horizontálnej škáre.

V prípade zmeny polohy priečky vzhľadom k skôr naplánovanej alebo keď v hlavných stenách neboli zaplavene kovové spony, spojenie oboch stien vykonávame pomocou stenovej spony LP30 v podobe písmena „L", ktorú pripevňujeme k tvarovkám pomocou klincov alebo klinov na upevnenie. Pred postavením priečky treba v mieste ich postavenia položiť izoláciu z lepenky alebo fólie o šírke pása väčšej o 30 cm od hrúbky steny. Prvú vrstvu tvaroviek ukladáme na obyčajnej cementovej malte, vyrovnávame ju do úrovne škáry nosnej steny.

Tvarovky priečky stávame pri nosnej stene, a nakladáme lepiacu maltu na zvislú časť oboch stien. Po ustabilizovaniu tvaroviek prvej vrstvy, brúsení a odstránení prachu, začíname murovanie tvaroviek ďalšej vrstvy na tenkovrstvovej malte Termalica. Treba pamätať o spájaní dielcov vo vrstvách z presunutím najmenej o 10 cm. Medzi povalou a priečkou treba nechať medzeru o hrúbke 1-2 cm, ktorú vyplníme montážnou polyuretánovou penou.

Priečky stávame z tvaroviek Termalica o hrúbke 10 alebo 12 cm, obyčajne po postavení nosných obvodových a vnútorných stien. Spojenie priečok s konštrukčnými stenami vykonávame pomocou spojky LP30 s nehrdzavej ocele v počte minimum 4 kusy na úrovni podlažia. Miesto priečok treba určiť už na etape stavania nosných stien, na základe projektovej dokumentácie. Počas murovania konštrukčných stien, pozdĺž prechodu priečok, v každú druhu alebo tretiu škáru vkladáme rovinnú spojku LP30, takým spôsobom aby polová spojky vchádzala do vnútra priečky. Potom počas stavania priečky pridávame tvarovky a spájame stenovou sponou LP 30 pomocou lepiacej malty v horizontálnej škáre.  V prípade zmeny polohy priečky vzhľadom k skôr naplánovanej alebo keď v hlavných stenách neboli zaplavene kovové spony, spojenie oboch stien vykonávame pomocou stenovej spony LP30 v podobe písmena „L“, ktorú pripevňujeme k tvarovkám pomocou klincov alebo klinov na upevnenie.  Pred postavením priečky treba v mieste ich postavenia položiť izoláciu z lepenky alebo fólie o šírke pása väčšej o 30 cm od hrúbky steny. Prvú vrstvu tvaroviek ukladáme na obyčajnej cementovej malte, vyrovnávame ju do úrovne škáry nosnej steny.   Tvarovky priečky stávame pri nosnej stene, a nakladáme lepiacu maltu na zvislú časť oboch stien. Po ustabilizovaniu tvaroviek prvej vrstvy, brúsení a odstránení prachu, začíname murovanie tvaroviek ďalšej vrstvy na tenkovrstvovej malte Termalica. Treba pamätať o spájaní dielcov vo vrstvách z presunutím najmenej o 10 cm. Medzi povalou a priečkou treba nechať medzeru o hrúbke 1-2 cm, ktorú vyplníme montážnou polyuretánovou penou.

Výstuž podokenných otvorov

V podokennej oblasti sa nachádza napätie nevhodne rozložené, ktoré môže pôsobiť vznik prasklín pod oknami. Vzniknutí prasklín môžeme zabrániť pomocou vhodného dodatočného zosilnenia konštrukcie múry, používajúc k tomu výstuž v ložnej škáre pod oknom.

      Výstuž podokenných otvorov

Vystužovanie môžeme urobiť z prefabrikovaných rovinných priehradových nosníkov (na príklad Murfor), ktoré treba umiestniť v tenkovrsvovej malte pod poslednou vrstvou tvaroviek v okne. K vôli tomu označujeme na múre polohu okenného otvoru, nakladáme lepiacu maltu Termalica, vkladáme v škáru výstuž priehradoviny a opäť pri murovaní tvaroviek nakladáme maltu. Iným spôsobom vystuženia vrstvy podokennej je uloženie dvoch rebrovaných prútov o 8 mm v medzerách vyplnených cementovou maltou. Medzery o hĺbke približne 3 cm je najľahšie urobiť pomocou rydla, preťahujúc ho pozdĺž pripevnenej na múre drevenej laty. Potom medzery vypĺňame cementovou maltou a zaplávame v ňom prúty výstuže. Bez ohľadu na použité riešenia, výstuž ložných škár treba predlžiť poza okraj okenných otvorov, najmenej o 50 cm z každej strany.

blank
 • Ponuka október 2017
 • Komíny CIKO
 • Tehly a komíny BAKONYTHERM
 • Vodomerné šachty
 • Polystyrén na zatepletnie
 • Farby laky omietky
 • Stavebné zmesi a hmoty KVK
 • AKCIA BRUK-BET®
 • Predchádzajúca
 • Ďalší

Anketa

Páči sa Vám nová stránka?

odkaz

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info