Panel používateľa

Prvá vrstva múru a preklady

Na začiatku murovania stien najdôležitejšie je urobiť prvú vrstvu. Presné uloženie prvej vrstvy tvaroviek Termalica má dôležitý vplyv na murovanie ďalších vrstiev steny. Pomocou nivelačného pristroja alebo hadicovej vodováhy nachádzame najvyššie nárožie základu. Rozdiel vo výške jednotlivých nároží nemôže byť väčšia ako 30 mm, a v prípade väčších rozdielov základ treba vyrovnať cementovým podvalom. Aby odstrániť nerovnosti základu, tvarovky prvej vrstvy ukladáme na cementovej malte pripravenej z cementu a piesku v pomere 1:3, ako aj konzistencie pripravenej takým spôsobom aby tvarovky nesadali pod vlastnou tiažou

Murovanie obvodových stien začíname od nárožia, ukladáme jednotlivé tvarovky v nárožiach stavby. Najlepšie uložiť tvarovky takým spôsobom aby pera boli uložene smerom vonku, vďaka tomu po brúseniu získame hladký povrch nárožia. Zvisle a horizontálne uloženie tvaroviek kontrolujeme pomocou vodováhy a korigujeme pomocou kladiva s gumovou ploskou. Po vyrovnaní kladivom mamy istotu, že malta bude priliehať k tvarovke na celom povrchu. Potom medzi vhodne uloženými tvarovkami nárožia rozkladáme murársku šnúru, ktorá označí rovný povrch steny a vyplníme prvú vrstvu tvarovkami. Tvarovky Termalica obohatene o systém pero-drážka murujeme bez vyplnenia zvislých škár lepiacou maltou, naproti tomu tvarovky s hladkým čelovým povrchom murujeme na plné zvislé škáry. V prípade keď stena stavby nie je naprojektovaná podľa modulu dĺžky tvarovky Termalica, vrstvu treba doplniť odrezanou na vhodnú dĺžku tvarovkou.

Poslednú tvarovku musíme dorezať pomocou ručnej vídiovej píly a potom povrch rezania vyrovnávame hoblíkovým rýpadlom alebo hladidlom. Pri vmurovaní pripravenej tvarovky treba pamätať o vyplnení maltou zvislej škáry v mieste spojenia dorezanej tvarovky a celej tvarovky. Vyplnené zvislé škáry vykonávame tak isto v nárožiach stien, v ktorých čelový povrch s drážkou prilieha do bočného povrchu tvarovky ako aj vo všetkých spojeniach, kde nemá spojenia tvaroviek pero-drážka.

Vytvorenie prekladu

Elementy prekladu z pórobetónu Termalica sa používa na prekrytie okenných a dverných otvorov. Spolu s ďalšími elementmi systému – tvarovkami a doskami - tvoria rovnorodú štruktúru steny a redukujú vznik tepelných mostov.
Preklad v systéme Termalica je možne urobiť pomocou prefabrikovaných vystužených nosníkov alebo tvarovky U. V systéme Termalica sa vyrába tri druhy prekladových vystužených trámov označených TNN, TNB, TND. Prekladové trámy sa ukladá jednotlivo alebo v sústavách hodiacich sa k hrúbke murovanej steny.

Trámy treba oprieť o muru a spájať so sebou pozdĺž dĺžky pomocou lepiacej malty Termalica. V závislosti od rozpätia otvorov, minimálna dĺžka opretia na stenu z každej strany vynáša:

• 20 cm pre otvor o šírke ? 1,00 m
• 25 cm pre otvor o šírke ? 1,00 m

      Vytvorenie prekladu Termalica

Trámy Termalica TNB o výške 12,4 cm sú dielce Prekladové trámy Termalica TNN o výške 24,9 cm, sú samostatne pracujúce konštrukčné dielce, určené na zakrytie otvorov o maximálnej šírke 1,80 m.
Trámy TNN po pripevnení na múru sú hotové nosné preklady. určené na vykonanie spraženého prekladu, v ktorých nosník spolupracuje konštrukčne s uloženým na ňom múrom. Maximálna šírka prikrývaného otvoru vynáša 2,5 m. Plnú nosnosť spraženého prekladu získame po nadmurovaní nosníkov vrstvou tvaroviek a urobení oceľobetónového venca v horizontálnej polohe stropu. Dôležite je aby tvarovky nad nosníkmi boli murovane s vyplnenými zvislými škárami. Keď nadmurovka je vytvorená z profilovaných tvaroviek pero-drážka, odporúča sa brúsenie pera a vyplnenie zvislej škáry tenkovrstvovou maltou. V prípade typického okenného stolárskeho výrobku o výške 1,5 m, nosníky TNB môžeme nadmurovať špeciálnymi tvarovkami doplňujúcimi Termalica o výške 12,4 cm, ktoré vyrovnávajú preklad k modulu výšky vrstvy 25 cm.

Prekladové trámy TNB vyžadujú montážnu podperu vo vzdialenosti približne 0,75 m, ktorú je možne odstrániť po 7 dňoch od zabetónovania povaly.

    Sprzeny preklad termalica nakres

 

 

Trámy Termalica TND o výške 24,9 cm, sú nosné konštrukčné dielce, určené na vykonanie prekladu v priečkach o hrúbke 10 cm. Počas montáže, trám treba podoprieť v strede rozpätia a murovať tvarovkami s vyplnenými zvislými škárami. Tvarovky U Termalica plnia funkciu strateného debnenia a dovoľujú na krytinu okenných a dverných otvorov o veľkých šírkach, takých ak terasové okna alebo brána garáže. Zväčšená jednostranne stena tvarovky U zaisťuje zodpovednú tepelnú izoláciu prekladu a nevyžaduje dodatočné zateplenie. Vytvorenie prekladu začíname od montáže v okennom otvore stabilnú podperu z dosky, na ktorej potom murujeme tvarovku U pomocou tenkovrstvovej malty Minimálna dĺžka opretia tvarovky na stenu vynáša 25 cm na stranu.

Krajné tvarovky U ukladáme po oboch stranách otvoru, takým spôsobom aby boli dielcami o plnej dĺžke 59,9 cm. Potom v tvarovkách U sa ukladá konštrukčnú výstuž prekladu, zvlhčuje vnútro tvaroviek vodou a vyplnia betónom trieda C16/C20 (B20). V prípade otvorov o veľkom rozpätí a nutnosti vytvorenia nosníka o zväčšených rozmeroch, v tvarovkách U môžeme zväčšiť hrúbku steny a nadmurovať tvarovkami Termalica o hrúbke 7,5 cm do vyžadovanej výšky. V takom prípade treba dodatočne použiť termoizolačnu vložku z vlny alebo styroduru o hrúbke 3÷4 cm, ktorá bráni pred útekom tepla.

  Preklad s tvaroviek U nakres Termalica

  • Komíny CIKO
  • Tehly a komíny BAKONYTHERM
  • Vodomerné šachty
  • Polystyrén na zatepletnie
  • Farby laky omietky
  • Stavebné zmesi a hmoty KVK
  • AKCIA BRUK-BET®
  • Predchádzajúca
  • Ďalší

Anketa

Páči sa Vám nová stránka?

odkaz

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info