Komínové systémy CIKO

ciko kominySme predajcom komínových systémov CIKO, ktorých história začala už v roku 2002. Od svojho zriadenia sa zaoberá vývojom, výrobou komínových systémov. Systém CIKO v roku 2004 predstavil osobitý komínový systém CIKO 3V UNIVERSAL, ktorý bol vyvinutý na základe skúseností a znalostí v obore komínových technológií a stavebníctva, inšpirovaná požiadavkami stavebných firiem i jednotlivých staviteľov získať klasický kvalitný tehlový komín s jednoduchou výstavbou.

Tento komínový systém si už od svojho začiatku vybudoval silnú pozíciu na trhu pre unikátne riešené tehelné tvarovky obvodového plášťa, tak typické pre komíny CIKO (CIhelné KOmíny)

Od roku 2008 systém CIKO uviedol na trh originálny komínový systém CIKO TEC z izostatických vložiek, výnimočný pre svoju univerzálnosť použitia a ideálne vyriešený prívod vzduchu komínovým telesom ku spotrebiču.

VÝHODY KOMÍNOVÝCH SYSTÉMOV CIKO

  • Komínové systémy CIKO® sú určené pre všetky druhy palív – pevné, kvapalné a plynné a všetky druhy spotrebičov.
  • Špeciálna konštrukcia tvaroviek a unikátny systém celoplošného odvetrania komínového telesa zaisťuje optimálnu funkciu komína.
  • Variabilita systému umožňuje postaviť ľubovoľný počet prieduchov, pri ľubovoľnej kombinácii priemerov a typov vnútorných vložiek. Jednotné tvarovky obvodového plášťu pre ľubovoľný počet, priemer i typ prieduchov.
  • Konštrukcia systému a váha jednotlivých prvkov umožňuje jednoduchú a úspornú montáž, ktorú je schopný zaistiť jeden človek pri ľubovoľnom počte prieduchov.
  • Použitý materiál (keramická tvarovka obvodového plášťa) zaisťuje súčinnosť s okolitým keramickým murivom a umožňuje bezproblémovú povrchovú úpravu klasickým omietaním.
  • Záruka 30 rokov.

Prečo komíny CIKO

Výborný ťah komínov CIKO

Výborný ťah komínov CIKO zaručujú vnútorné šamotové vložky kruhového prierezu najvyššej možnej triedy a prvotriednej kvality, kvalitná tepelná izolácia a správne dimenzovanie vnútorných vložiek.

Odolnosť voči korózii a vlhkosti

Odolnosť voči korózii a vlhkosti zaručuje vysoká kvalita a najvyššia trieda vnútorných šamotových popr. plastových vložiek systému. Vďaka dokonalému spoju jednotlivých vložiek vytvoríme celistvé a dokonale tesné vnútorné teleso, ktoré v kombinácii s vysoko kvalitnou tepelnou izoláciou a systémom zadného celoplošného odvetrania, absolútne eliminuje vplyv vlhkosti na prevádzku a životnosť komína. Tieto vlastnosti dovoľujú poskytnutie 30-ročnej záruky komínového systému CIKO

Súčinnosť s okolitým keramickým murivom

Vďaka tvarovke obvodového plášťa vyrobenej z kvalitnej keramiky nedochádza k problémom pri omietaní styku komína a okolitého keramického muriva. V prípade použitia komína s iným obvodovým plášťom než tehelným môže dochádzať k prasklinám v omietke.

Absolútna univerzálnosť systému

Absolútna univerzálnosť systému je daná tým, že väčšina jednotlivých prvkov komínového systému CIKO (napr. päta, tvarovka, dvierka, mriežky atď..) je použiteľná pre všetky priemery a typy komínov CIKO. Ďalej systém CIKO TEC je certifikovaný na všetky druhy palív a všetky typy prevádzok a to umožňuje v budúcnosti na tento komín pripojiť napr. namiesto kotlu na tuhé palivo kondenzačný kotol a nemusíme pritom pristupovať k žiadnemu zložitému a drahému vložkovaniu.

Jednoduchá montáž systémov CIKO

Jednoduchá montáž systémov CIKO je daná presnou výrobou jednotlivých prvkov a vďaka ich nízkej hmotnosti nie je problém s manipuláciou kdekoľvek na stavbe. Podľa logického a jednoduchého montážneho návodu dokáže každý stavebník komín CIKO bez problémov a v krátkej dobe zostaviť – jedná sa o jednoduchú stavebnicu založenú na princípe klasického murovania.

Cenová dostupnosť

Cenová dostupnosť komínov je dnes pre každého stavebníka jedným z dôležitých kritérií pri výbere systému. Priaznivá cena s materiálovým riešením (tehelná tvarovka) v tej najvyššej možnej kvalite je hlavným dôvodom prečo komíny CIKO majú stále viac priaznivcov medzi realizačnými firmami aj medzi investormi.