Lineárne kanalizácie Bielbet

bielbet

Systémy líniových odvodňovacích žľabov Bielbet - ideálne riešenie na odvádzanie dažďovej vody z rôznych upevnených povrchov a plôch. Všade tam, kde je potrebné odvádzať odpadovú vodu, líniové odvodňovacie systémy nájdu svoje uplatnenie. Odvodňovacie kanály sú pevne upevnené k podkladu a sú prikryté roštom. Zbiera sa v nich voda, ktorá je následne odvádzaná do kanalizácie alebo priamo do melioračného jarka. Systémy sú vhodné pre všetky pevné povrchy.

Montáž už v existujúcich plochách nie je náročná, a nevyžaduje si veľa práce. V prípade silných zrážok systém predchádza a nevytvárajú sa nechcené mláky či vodný povlak. Systémy sa montujú aj pri rodinných domoch, chodníkoch, na krajniciach ciest ap.

Dodávame betónové a plastové odvodňovacie žľaby. V ponuke líniových plastových žľaboch nájdete tvárnice triedy A15, triedy B125, triedy C250 s roštom z pozinkovanej ocele, antikorovej ocele, z plastu a z liatiny. V ponuke líniových betónových žľaboch nájdete tvárnice triedy A15, B125, C250, D400, E600 ako aj kanalizačné vpusty, odkvapové vpusty a rohože.

Vďaka širokej ponuke si môžete vybrať to najvhodnejšie riešenie. Naše výrobky sú trvácne a kvalitné, a to za najnižšiu cenu. Našim stálym odberateľom ponúkame tiež zľavy a rabaty. Môžeme zabezpečiť prepravu kúpených výrobkov . Naše výrobky úspešne používa množstvo firiem. Sme známy predovšetkým tým, že ponúkame výrobky najvyššej kvality.

Podrobný opis správneho umiestnenia a montáže žľabov sú uvedené pri každom výrobku.

Montážne pokyny žľabov triedy A15

Príslušne pripraviť podklad. Vyznačiť miesto plánovaného umiestnenia žľabu pomocou kolíkov vbitých do zeme, a natiahnuť od jedného kolíka k druhému značiace lanko. Vykopať popri lanku jarok s príslušnou dĺžkou, šírkou a hĺbkou. Ak je to potrebné, žľaby sa môžu skrátiť na potrebnú veľkosť pomocou brúsky s kotúčom na betón. V pripravenom jarku položiť prvý kanál. Nasledujúce úseky odvodňovacích kanálov treba škárovať mrazuvzdorným lepom. Naložiť lep na prednú časť kanála a následne pritisnúť k predchádzajúcej tvárnici. Nadbytočný lep odstrániť, aby nezadržiaval stekajúcu vodu. Žľaby by mali byť položené okolo 3-5 mm pod úrovňou povrchu. Počas kontroly správnosti montáže sa kontroluje výsledná poloha žľabov (či sú uložené rovno), ako aj tesnosť škár (skúšobným zaliatím vodou). 1.Až keď je odvodňovací žľab ukončený, môže sa ukladať zámocká dlažba, betón, asfalt ap.

POZOR!
Výrobca nenesie zodpovednosť za výrobky, ktoré boli poškodené následkom nesprávnej montáže, ako aj následkom nesprávneho používania.

Montážne pokyny ťažkých odvodňovacích žľabov (trieda B125, C250, D400, E600)

Príslušne pripraviť podklad. Vyznačiť miesto plánovaného umiestnenia žľabu pomocou kolíkov vbitých do zeme, a natiahnuť od jedného kolíka k druhému značiace lanko. Vykopať jarok, má byť o 30 cm širší (B) a 20 cm hlbší (D) ako plánované umiestnenie tvárnice. Pripraviť betón triedy B30.
Ak je to potrebné, žľaby sa môžu skrátiť na potrebnú veľkosť pomocou brúsky s kotúčom na betón. Uložiť prvý žľab v pripravenom jarku na skôr pripravenom betóne. Nasledujúce úseky odvodňovacích žľabov ukladať rovno, pretože po vyschnutí betónu sa ich umiestnenie nedá zmeniť.
Škárovať mrazuvzdorným lepom, alebo pieskovo-cementovou maltou. Naložiť lep alebo maltu na prednú časť kanála a následne pritisnúť k predchádzajúcej tvárnici. Nadbytočný lep odstrániť, aby nezadržiaval stekajúcu vodu. Žľaby by mali byť položené okolo 3-5 mm pod úrovňou povrchu.
Počas kontroly správnosti montáže sa kontroluje výsledná poloha žľabov (či sú uložené rovno), ako aj tesnosť škár (skúšobným zaliatím vodou).

POZOR!
Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli poškodené následkom nesprávnej montáže, ako aj následkom nesprávneho používania. Systém nie je náročný na údržbu, potrebné je iba pravidelne kontrolovať priepustnosť celého systému, a ak je to potrebné vyčistiť zanesené miesta.

Montážne pokyny plastových odvodňovacích žľabov

Príslušne pripraviť podklad. Vyznačiť miesto plánovaného umiestnenia žľabu pomocou kolíkov vbitých do zeme, a natiahnuť od jedného kolíka k druhému značiace lanko. Vykopať jarok, má byť o 20 cm širší a o 20 cm hlbší ako plánované umiestnenie tvárnice. Pripraviť betón triedy C35/45.
Ak je to potrebné, žľaby sa môžu skrátiť na potrebnú veľkosť pomocou ručnej píly. Počas zalievania žľabov betónom, všetky žľaby nevyhnutne musia mať namontované rošty! Uložiť prvý žľab v pripravenom jarku na skôr pripravenom betóne. Nasledujúce časti odvodňovacieho žľabu sa musia spájať pomocou zarážky. Žľaby by mali byť položené okolo 3-5 mm pod úrovňou povrchu. Počas kontroly správnosti montáže sa kontroluje výsledná poloha žľabov (či sú uložené rovno), ako aj tesnosť odvodnenia (skúšobným zaliatím vodou).

POZOR!
Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli poškodené následkom nesprávnej montáže, ako aj následkom nesprávneho používania.

Trieda zaťaženia A15 B125 C250
Betónový plášť: šírka- x/hrúbka- y/výška- z (cm) 10/10/10 10/10/10 10/10/20
Trieda betónu C34/45 C35/45 C35/450/10/10 10/10/10 10/10/20
Trieda betónu C34/45 C35/45 C35/45