Vrátenie tovaru a reklamácie

Pre vrátenie tovaru v zákonom stanovenej 14-dňovej lehote alebo pre prípadnú reklamáciu Vami zakúpeného tovaru na www.prefabeton.sk zaevidujte Vašu požiadavku jednoducho a rýchlo prostredníctvom doleuvedených automatizovaných protokolov, ktoré obsahujú všetky potrebné údaje pre správne zaevidovanie a následne vybavenie Vašej požiadavky.

  • Dbajte na správne a úplné vyplnenie protokolu s Vašou požiadavkou
  • Potvrdenie o prijatí požiadavky obdržíte automaticky na Vami zadaný email
  • Adresu pre prípadné odoslanie tovaru obdržíte v emailovej správe

V prípade nejasností nás kontaktuje na email: [email protected]

Pre registráciu Vašich požiadaviek využívame overený automatizovný systém Retino.