Stavebné zmesi a hmoty KVK

no-wm-kvk-malty-omietky-stierky-chemia

Ponúkame predaj a dopravu stavebných hmôt a materiálov, od tradičného overeného českého producenta KVK. Prvotným cieľom našej spoločnosti je poskytovať našim zákazníkom kvalitné výrobky na vysokej technickej úrovni, preto sú všetky nami ponúkané výrobky testované a certifikované Technickým a skúšobným ústavom stavebným Praha.

KVK Therm

Čo je KVK Therm?

Tepelnoizolačné kompozitné systémy (ETICS) zásadne zvyšujú schopnosť tepelnej izolácie budov Výhody KVK Therm:
systém, ktorý Vám zabezpečí zníženie nákladov na vykurovanie objektov v zimnom období a zároveň spríjemnia pobyt v interiéri počas horúcich letných dní

Materiály pre renovácie historických objektov a sanácie

Záujmom spoločnosti KVK je prispieť svojou pomocou k údržbe a obnove pamiatok. KVK je českou spoločnosťou s dlhoročnou tradíciou v dodávkach stavebných materiálov. Preto i všetky materiály určené pre renovácie historických objektov vychádzajú z tradičných českých receptúr.

Jedná sa predovšetkým o nasledujúce produkty: Materiály na vápennom/vápencovom základe - tradičnú vápennú omietku určenú pre omietanie všetkých druhov historického muriva (kamenné, tehlové i zmiešané) v interiéri i exteriéri - renovačnú vápennú omietku určenú pre omietanie vlhkého i zasoleného historického muriva v interiéri i exteriéri - renovačnú vápennú murovaciu a špárovaciu maltu pre opravy a murovanie všetkých druhov historického muriva (kamenné, tehlové i zmiešané) v interiéri i exteriéri

Riešenie problémov na Vašej stavbe

Samozrejmosťou je tiež rozširovanie sortimentu omietok a mált sanačných i izolačných, na vápenno cementovej báze. Dokladom toho je získanie certifikátu WTA. Toto všetko by sme radi vyzdvihli našou ponukou bezplatnej servisnej starostlivosti vo forme návštevy nášho odborníka na Vašich stavbách a následný návrh systémových riešení Vašich problémov.

KVK Anhydritový poter

Čo je to KVK Anhydritový poter?

KVK Anhydritový poter je liaty nivelačný podlahový poter na báze anhydritu vytvára dokonale rovnú plochu pod finálne vrstvy – dlažba, koberce, parkety je plne nahraditeľnou alternatívou betónových poterov - je vhodný do objektov občianskej výstavby, administratívnych a obchodných priestorov - nie je vhodný do priestorov trvale zaťažených vlhkosťou (sauny, veľkokuchyne apod.)

Výhody KVK Anhydritového poteru?

  • podľa klimatických podmienok je poter pochôdzny cca za 2 dni
  • po 5 dňoch je plne zaťažiteľný
  • po 7 dňoch je možné začať s vytápaním
  • vynikajúca zatekavosť zmesi – výborné pre podlahové kúrenie, rýchlo a rovnomerne prenáša teplo
  • priestorová stabilita (malý koeficient zmrštenia) tekutých poterov KVK umožňuje znížiť počet dilatačných škár.

Pre obkladačov a podlahárov sa tým otvárajú nové tvorivé možnosti. Pod dverami alebo v priechodoch nemusia nutne podlahové škáry prerušiť usporiadanie podlahy. Manipulácia s materiálom – pokládka prebieha pri zdravom držaní tela pri práci.